Firma realizuje projekt pt. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Hotelu Irys przez firmę EWA SKRZYPEK.

MostCelem projektu jest zapewnienie niezależności energetycznej budynkom Wnioskodawcy położonym w miejscowości Lublin. Firma prowadzi Hotel Irys, który wymaga dużych ilości energii elektrycznej, dla prawidłowego działania urządzeń oraz oświetlenia. Realizacja niniejszego projektu ma doprowadzić do sytuacji, gdzie znaczna część energii pochodziła będzie z odnawialnego źródła energii - energii słonecznej. Dodatkowo zakłada się sprzedaż nadwyżek produkowanej energii do sieci. Zadania jakie realizowane będą w projekcie obejmują zakup środków trwałych oraz prace montażowe - elektrownia fotowoltaiczna do mocy min. 10,5kW, a także przyłącze do sieci.

Całkowita wartość projektu: 96 148,15 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 72 000,00 PLN

Dofinansowanie: 46 999,99 PLN

Logotpy